Μενού Κλείσιμο

Ενημέρωση για την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2021-2022.

Σας ενημερώνουμε  ότι στο ΦΕΚ Β ́ 4710/12-10-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 126316/Δ2/06-10-2021 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως…

82ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ» σχολικού έτους 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι ο 82ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά, «Ο ΘΑΛΗΣ», που διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.), θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6…

Ενημέρωση – ενέργειες σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοïού

Παρακαλούμε ενημερωθείτε, στο συνημμένο αρχείο, για τις ενέργειες που ακολουθούνται σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοïού COVID-19 σε τμήμα σχολικής μονάδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην…